COLOFON


Uitgave

Gemeente Beverwijk 2018


Coördinatie

Linda Aardenburg, Ellen van Baar


Tekst en redactie

Ellen van Baar, Marijke Hoencamp


Fotografie

Michel Campfens, Nico Hartog, Heleen Vink, Henk Snaterse


Vormgeving, opmaak en productie

Sixtyseven Communicatie